Samoborski vrt
Naziv projekta
Građenje i uređenje prostora u sklopu poljoprivrednog gospodarstva za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
Opis projekta
Samoborskom vrtu d.o.o. 05. travnja 2018. godine dodijeljena je potpora u iznosu od 372.000,00 kn za Podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ provedba operacije 6.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, u svrhu provedbe projekta Građenje i uređenje prostora u sklopu poljoprivrednog gospodarstva za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
Ciljevi i očekivani rezultati:
Cilj projekta je povećanje konkurentnosti Samoborskog vrta kroz ulaganje u infrastrukturu i opremanje poslovnih kapaciteta. Cilj je također i modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Projekt je proveden putem četiri aktivnosti: 1. nasipavanje terena i uređenje manipulativnog prostora, 2. izgradnja spremišta i kontejnera s opremom, 3. izrada betonskog parapeta s ogradom, 4. operativno poslovanje poduzeća.